bvop Közadatkereső aqap2120    iso9001

Duna-Mix Kft.
Székhely: 2600 Vác,
Barabás Miklós u. 1.
Adószám: 10897232-2-51
Cégjegyzékszám: 13-09-067928

Cégtörténet

„... minden börtönre ítélt és munkaképes rab különbség nélkül munkára kényszeríttetik ...”

A rabok munkáltatásáról az 1874 júliusában életbe lépett
969. IM utasítás 150. szakasza rendelkezik. 

Az 1860-as években a Váczi Országos Fegyházban a fegyencek legnagyobb száma katonaruha-varrással és szalmakalap-készítéssel foglalkozott. 

"Munkabér tekintetében legjövedelmezőbb volt a fegyenczekre nézve a katonai ruha varrása, 1867-ik évben 597 átlagos napi létszámból 353 foglalkozott katonaruha-varrással."

1. kép -- Látkép a szigetről 1890

A fogvatartottakat 1880-ig vállalkozók foglalkoztatták, akik a rabokat az élelmezésért cserébe külső munkákban vették igénybe, a korabeli tapasztalat szerint jó haszon mellett.

Már az 1880-as években a váci fegyházban a nyomdaipart előtérbe heéyezték és az összes igazságügyi nyomtatványt itt állították elő a hatóságok számára. Komoly szerepe volt az állami megrendeléseknek, de akár ezen kívüli piacon is a külföldi termékekkel lehetett versenyre kelni, azokat kiszorítani a külföldi piacon is.

2. kép -- Az üzemépület 1905-ben

A Váci Fegyház és Börtön a magányzárka épületének befejezését követően (1893) kezdődhetett meg a fegyencek munkáltatására szánt U-alakú üzemcsarnok felépítése a Duna partján, egységes tömböt alkotva az elhelyezési körletekkel. Az önálló fűtés, világítás és vízellátás biztosítására gépház, kazánház és vízmű, ezzel párhuzamosan az akkori egészségügyi követelményeknek megfelelő fürdőépület létesült.

Az üzemépület megépítésével lehetőség nyílt a fegyencek iparszerű foglalkoztatására is a zárkán történő munkáltatás mellett. Az intézet és a börtönvállalat fenntartott cipészetet, szabóságot, asztalos-, kovács-, szerszámkészítő-, könyvkötő-, valamint nyomdaüzemet.

Az ipari jellegű munkáltatás 1920 után indult meg, amikor gazdasági gépeket és eszközöket előállító, bútorasztalos-, vegyészeti és gombgyártó üzem, valamint képkeretező részleg működött.

3. kép -- a Duna-korzó felső szakaszán (a XX. század első harmadából)

Az Igazságügyi Ipari Vállalat budapesti üzemegységéből 1951. május 1-jén alakult a Gomb- és Műanyagipari Vállalat (Bp., Kozma u. 3., felügyeleti szerve az Á.V.H. VII. Főosztály - Földmunkálatokat Végző Egyesülés, Bp., Arany J. u. 5.).

1951-ben a „Földmunkálatokat Végző Egyesülés”, majd 1952-től a KÖMI (Közérdekű Munkák Igazgatósága) 101. számú vállalat keretében zajlott az üzemszerű munkavégzés. A KÖMI 102. sz. vállalata a váci Logarléc és Mérőszalag Üzemből (Vác, Köztársaság út 60-62.) alakult , KÖMI 101. sz. vállalattal 1952. szeptember 30-án egyesült. A mérőszalag gyártása az 1990-es évek végéig folyt Vácott. Felügyeleti szerve az Igazságügyminisztérium Közérdekű Munkák Igazgatósága volt (Bp., V. Jászai Mari tér 16.). 

1957. január 1-jétől a vállalat neve Dunai Gombgyár. Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium, 1964-től az Igazságügyminisztérium B.V. Parancsnokság. 

1976. január 1-jétől Dunai Tömegcikkipari Vállalat néven működött (DTV). 

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay u. 16.) - mint a Magyar Állam képviselője - az 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Dunai Tömegcikkipari Vállalatból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-ikén egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, melynek neve DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden DUNA-MIX Kft. lett.

4. kép -- 2000-es évek

A kft. fő tevékenysége 2013-ban a nyomtatványgyártás és egyéb nyomdai és könvykötészeti tevékenység, további üzemekben varroda és gépi hímzés, fémtechnológiai gyártás, asztalosipar, galvanikus horganyzás és bérmunkák (saját üzemterületen kábelkötegelés, külső helyszínen területrendezés és mosodai munkavégzés).

Az 1993-2012 közötti időben a Duna-Mix Kft.-ben a tevékenységek között megtalálható volt, jelentős létszámot foglalkoztatva a kézi cipővarrás (felsőrész és talp összevarrása), labdavarrás (Winner sporteszközök), boxkörték varrása, hőre keményedő műanyagból gombok gyártása (honvédségi bakelit egyenruhagombok), valamint a raklap- és bútorgyártás, fogvatartotti ruházat előállítása is, vagy a Csepel kerékpárgyár rész.ére krómozott küllők és felnik gyártása.
E tevékenységek ma már szintén a múlthoz tartoznak...