Adatvédelmi tájékoztató

A Duna-Mix Kft. a GDPR 13. cikkének megfelelően a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

A személyes adatainak kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei:
Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2600 Vác, Barabás Miklós u 1.
Cégjegyzékszáma: 13-09-067928
Adószáma: 10897232-2-51
Képviselője: Szakolczai Lóránt bv. ezredes, ügyvezető igazgató
További elérhetőségeink a honlapunkon (www.dunamix.hu) érhetők el.

Megbízott kapcsolattartó adatai:
Név: dr. Szalkay Zoltán
Tel.: +36 30 211 2432
E-mail: szalkay@drnemethy.hu

Az általunk kezelt személyes adatai:
A regisztrációval a következő személyes adatait kezeljük: név, cím, telefonszám, e-mail cím, amennyiben megadta: munkahely neve, beosztás.

A személyes adatai tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, marketing és tájékoztató anyagokat küldhessünk Önnek.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az email címe vásárlás alkalmával adott felhatalmazás során, honlap regisztrációval került a birtokunkba. Adatait a törvényeknek megfelelő módon kezeljük.

A személyes adatainak címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A marketinges és online területen munkát végző munkatársaink.
A személyes adatai tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A személyes adatait csak addig kezeljük, amíg szeretné tartani velünk a kapcsolatot és szeretne tőlünk marketing, illetve tájékoztató leveleket kapni. A személyes adatait legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása:
Önnek joga van a hozzájárulás visszavonásához, ilyen esetben a hozzájárulás visszavonását követően nem tartunk Önnel kapcsolatot és nem küldünk Önnek marketing és tájékoztató anyagokat.
Minden egyes levélben lehetőséget biztosítunk Önnek az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonására, ehhez a levélben foglalt „Leiratkozás” gombra kell kattintani. Lehetőség van továbbá az info@dunamix.hu e-mail címre történő „leiratkozási kérelmet” tartalmazó e-mail küldésének segítségével is a regisztráció törlésére.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulásának visszavonása (tehát leiratkozása) nem érinti viszont a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésünk jogszerűségét.

A személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai:
Önnek joga van kérelmezni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weboldal: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391-1400

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!