Közérdekű vagy szervezeti integritást sértő események bejelentése

A közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

A szervezeti integritás: a szervezet szabályszerű, a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

A szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.
Jelenti a szabálytalanságok körét, az íratlan szabályok megsértésének eseteit is.
Integritást sért az, aki szándékosan, közvetlenül, vagy más közvetítő útján előnyt kér, az előnyt elfogadja maga vagy harmadik személy javára, illetve az előny ígéretét elfogadja azért, hogy valamit tegyen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti cselekvéstől.

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés: olyan közérdekű bejelentés, amely az adott szervezet integritását sértő eseményre vonatkozik.
A panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálására vonatkozó szabályokat a 2013. évi CLXV. törvény tartalmazza.
Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal, vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell:

  • a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről
  • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről
  • az okozott sérelem orvoslásáról
  • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A közérdekű vagy szervezeti integritást sértő események vonatkozásában a bejelentést a bejelentő személy szóban, telefonon, írásban és elektronikus úton is megteheti.
A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szóbeli bejelentés megtételének helye a Duna-Mix Kft. székhelyén található titkársága (2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.).

A telefonon történt bejelentésről szintén jegyzőkönyvet kell készíteni. Telefonon a bejelentés megtehető a Duna-Mix Kft. székhelyének 06 27 501 575 telefonszámán.

A jegyzőkönyvet az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott integritást sértő esemény kezelője készíti el.

Az írásbeli bejelentést a Duna-Mix Kft. székhelyén található titkárságára (2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.) kell eljuttatni személyesen vagy postai úton zárt iratban.

A titkárságon dolgozó vezetői asszisztens továbbítja a zárt iratban található írásbeli bejelentést az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott integritást sértő esemény kezelőjének.

Az elektronikus úton történő bejelentést a Duna-Mix Kft.-nél az erre a célra szolgáló integritas@dunamix.hu e-mail címre lehet elküldeni.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!